4

D7, kana katekisimu yemimhanzi, inovakwa padanho ripi?

Ungandiudzewo kuti iyo dominant yechinomwe chord inovakwa padanho ripi? Kutanga solfegists dzimwe nguva vanondibvunza mubvunzo uyu. Iwe haugone kundipa zano sei? Pamusoro pazvo, kumuimbi mubvunzo uyu wakafanana nechimwe chinhu chiri mukatekizimu.

Sezvineiwo, unoziva here izwi rekuti katekisimu? Katekisimu ishoko rechiGiriki rekare, iro mupfungwa yazvino uno rinoreva pfupiso yedzidziso ipi neipi (somuenzaniso, yechitendero) muchimiro chemibvunzo nemhinduro. Ichi chinyorwa chinomiririrawo mhatsa yemibvunzo nemhinduro kwavari. Tichaona padanho ripi D2 inovakwa, uye pane iyo D65.

D7 inovakwa padanho ripi?

D7 inotonga yechinomwe chord, yakavakirwa padhigirii rechishanu uye ine manzwi mana akarongwa muzvikamu zvitatu. Semuenzaniso, muC huru manzwi aya achave:

D65 inovakwa padanho ripi?

D65 ndiyo inotonga yechishanu chord yechitanhatu, yekutanga inversion yeD7 chord. Inovakwa kubva padanho rechinomwe. Semuenzaniso, muC huru manzwi aya achave:

D43 inovakwa padanho ripi?

D43 inotonga tertz chord, yechipiri inversion yeD7. Ichi chord chakavakirwa padhigirii rechipiri. Semuenzaniso, mukiyi yeC huru ndeye:

D2 inovakwa padanho ripi?

D2 ndiyo inotonga yechipiri chord, yechitatu inversion yeD7. Iyi chord inovakwa kubva padanho rechina. Mukiyi yeC huru, semuenzaniso, D2 inorongwa zvinoenderana nemanzwi:

Kazhinji, zvingava zvakanaka kuva nepepa rekubiridzira, nekutarisa kwaunogona kuona pakarepo pakavakwa chord imwe neimwe. Hechino chiratidzo chako, chikope mubhuku rako rekunyorera uye ipapo uchagara uinacho.

 

Leave a Reply