Chords for gitare

Muedzo wekutanga unotarisana nevese vanotanga magitare ndewe kudzidza zvekutanga gitare chords. Kune avo vakatora chiridzwa kwekutanga, zvidzidzo zvekudzidza zvinogona kuita sechinhu chisingabviri, nokuti kune zviuru zveminwe yakasiyana-siyana uye hazvina kunyatsojeka kuti ndeipi nzira yekuswedera nayo. Mufungo chaiwo wokuziva nomusoro zvinhu zvakawanda kwazvo unogona kuodza mwoyo chishuvo chipi nechipi chokuita nziyo. Nhau dzakanaka ndedzekuti mazhinji emakodhi aya haazombouyi anobatsira muhupenyu hwako. Chekutanga unofanira kudzidza 21 chords chete , mushure mezvo iwe unofanirwa kujaira iwe pachako kuunganidzwa kwenziyo dzakareruka kune vanotanga vanoshandisa magitare ekutanga.